Specjalizujemy się w sporach dotyczących kredytów i pożyczek powiązanych z walutą obcą.

Wąski obszar specjalizacji pozwala nam zapewnić naszym Klientom wsparcie w sporach z bankami na najwyższym poziomie merytorycznym. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na wypracowanie taktyki i argumentacji optymalizującej prawdopodobieństwo wygranej. Doprowadziliśmy do wydania wielu korzystnych dla naszych Klientów wyroków, w tym prawomocnych i o charakterze „przełomowym”. W relacjach z naszymi Klientami stawiamy na transparentność i osobiste relacje. Jesteśmy członkami założycielami Forum Prawników Finansowych.

 

Co nas wyróżnia?

Doświadczenie.
Jako jedni z pierwszych na rynku podjęliśmy się problematyki dotyczącej kredytów "we frankach".

Autorska (skuteczna) argumentacja.
Nie ograniczamy się do powielania znanych już argumentów, na których opiera się znacząca część spraw. W celu zmaksymalizowania prawdopodobieństwa wygranej, opracowaliśmy szereg własnych argumentów. Opierając się na autorskich koncepcjach doprowadziliśmy do wydania pierwszego w Polsce prawomocnego wyroku sądu apelacyjnego, w którym stwierdzono nieważność umowy kredytu denominowanego w walucie CHF (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia z 17 stycznia 2018r., I ACa 674/17 ), a także pierwszych w Polsce prawomocnych wyroków uznających tzw. kredyty denominowane w walucie CHF za kredyty w walucie polskiej oraz przełomowego wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29.10.2019r. w sprawie IV CSK 309/18;

Rzetelność.
Analizując powierzoną nam sprawę traktujemy ją indywidualnie i badamy bardzo szczegółowo wszelkie potencjalne "za" i "przeciw". Skrupulatnie analizujemy stan prawny. Jako pierwsi dostrzegliśmy i zwróciliśmy uwagę na błędne tłumaczenie dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich oraz jej błędne wdrożenie do polskiego prawodawstwa, co zaowocowało włączeniem tej argumentaji do publicznej dyskusji.

Optymalna strategia procesowa.
Kilkuletnie doświadczenie w sporach dotyczących "kredytów we frankach" pozwoliło nam na wypracowanie optymalnej dla Klienta strategii działania.

Osobista reprezentacja Klienta na rozprawie.
Zdajemy sobie sprawę, że dla większości naszych Klientów sprawa dot. "kredytu we frankach" jest sprawą stanowiącą o życiowych priorytetach. Standardem jest osobista reprezentacja Klienta na rozprawie przez jego głównego pełnomocnika.

OfertaW zależności od wyboru Klienta proponujemy dwa warianty wynagrodzenia:

I wariant: wynagrodzenie ryczałtowe
(z góry indywidualnie uzgodniona stawka honorarium płatna za świadczone usługi),

II wariant: wynagrodzenie mieszane, składające się z:
1) wynagrodzenia stałego (niższego niż w przypadku I wariantu),
2) premii za sukces, płatnej w przypadku stwierdzenia prawomocnym
i ostatecznym wyrokiem, że umowa kredytu jest nieważna, nie została wykonana, albo że nie było od początku podstaw do uzależnienia wysokości należności kredytowych od kursu waluty obcej.

Strefa wiedzy


Nasze wyroki


Kalkulator roszczeńZobacz wszystkie kalkulacje