Antywindykacja

Oferujemy pomoc osobom pozwanym przez banki, firmy pożyczkowe oraz firmy windykacyjne, a także osobom, którym grozi postępowanie egzekucyjne oraz wobec których wszczęto już egzekucję.

Nasze usługi ukierunkowane są, w zależności od indywidualnej sytuacji, na:
-oddalenie powództwa,
-umorzenie postępowania egzekucyjnego,
-minimalizację strat poniesionych w związku z prowadzoną egzekucją.