Wyroki

Nasz dotychczasowy dorobek to m.in.:

  • 21 korzystnych orzeczeń przed Sądem Najwyższym;
  • 134 korzystnych wyroków sądów apelacyjnych,
  • 320 korzystnych wyroków przed sądami I instancji
  • pierwsze w Polsce przełomowe i korzystne dla kredytobiorców wyroki w sprawach dot. kredytów denominowanych,
  • pierwsza w Polsce prawomocnie stwierdzona nieważność umowy o kredyt „frankowy”,
  • prawdopodobnie pierwsze w Polsce prawomocne wygrane  z PKO S.A. (d. BPH), BOŚ, Raiffeisen Bank Polska i Deutsche Bank,
  • prawdopodobnie pierwsza prawomocna nieważność umowy PKO BP Własny Kąt w apelacji warszawskiej,
  • pierwszy w Polsce prawomocny wyrok umowy o kredyt indeksowany ze względu na sprzeczność z zasadą nominalizmu,
  • pierwsze w Polsce korzystne wyroki przed Sądem Najwyższym dot. umów zawartych z d. BPH, Fortis Bank i PKO BP (Własny Kąt/MIX),

 

Lista korzystnych i niekorzystnych wyroków.