Wyroki

 

 1. wyrok Sądu Okręgowego dla Warszawy-Pragi z 2 grudnia 2016r., III C 75/16 (kredyt denominowany, d. BPH, uchylenie bte ze względu na nieważność umowy)
 2. wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 13 kwietnia 2017r., sygn. akt I C 478/16 (kredyt denominowany, d. BPH, stwierdzona nieważność umowy)
 3. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 17 stycznia 2018r., I ACa 674/17 (kredyt denominowany, d. BPH, stwierdzona nieważność umowy)
 4. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 3 kwietnia 2018r., XVI C 716/17 (kredyt denominowany, PKO BP Własny Kąt, uznanie umowy za niewykonaną)
 5. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 20 września 2018r., XVI C 768/17 (kredyt denominowany, PKO BP Własny Kąt, uznanie umowy za niewykonaną)
 6. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 19 grudnia 2018r., XXV C 2886/18 (kredyt denominowany, d. Raiffeisen Bank, stwierdzona nieważność umowy)
 7. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 14 stycznia 2019r., XXV C 1960/17 (kredyt denominowany, d. BPH, stwierdzona nieważność umowy)
 8. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 15 stycznia 2019r., VI C 1488/17 (kredyt denominowany, Deutsche Bank, stwierdzona nieważność umowy)
 9. wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z 5 czerwca 2019r., I C 397/17 (kredyt indeksowany, Millennium, odfrankowienie kredytu)
 10. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z 25 czerwca 2019r., II C 1133/17 (kredyt denominowany, PKO BP Własny Kąt, stwierdzona nieważność umowy)
 11. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 24 lipca 2019r., XVI C 2001/17 (kredyt denominowany, PKO BP Własny Kąt, przesłankowo sąd stwierdził umowę za niewykonaną)
 12. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 sierpnia 2019r., XXV C 738/19 (kredyt indeksowany, d. Polbank, odfrankowienie kredytu – wyrok w tym zakresie jest prawomocny)
 13. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 2 września 2019r., VI C 1079/17 (kredyt indeksowany, mBank, odfrankowienie kredytu)
 14. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 7 października 2019r., XXV C 2910/18 (kredyt indeksowany, d. Polbank, odfrankowienie kredytu)

 15. wyrok Sądu Najwyższego z 29.10.2019r., IV CSK 309/18 (kredyt denominowany, d. BPH,  Sąd uznał kredyt za złotowy i nakazał jego „odfrankowienie” z zachowanie  stopy LIBOR);
 16. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 5 listopada 2019r., XVI C 2320/16 (kredyt denominowano-indeksowany, d. Nordea, odfrankowienie kredytu)
 17. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 7 listopada 2019r., I C 1240/17 (pożyczka indeksowana, mBank, odfrankowienie pożyczki)
 18. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Wydziału Cywilnego-Odwoławczego z 20 listopada 2019r., V Ca 1979/18 (kredyt denominowany, PKO BP Własny Kąt, utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji uznający umowę za niewykonaną);
 19. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27 listopada 2019r. VI ACa 248/19   (kredyt denominowany, d. Raiffeisen Bank, Sąd uznał kredyt za złotowy pozbawiony mechanizmu waloryzacji);
 20. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 9 grudnia 2019r., XXV C 268/19 (kredyt indeksowany, d. Polbank, stwierdzona nieważność umowy)
 21. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 28 lutego 2020r., XVI C 1896/17 (kredyt denominowano-indeksowany, d. Nordea, stwierdzona nieważność umowy)
 22. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 28 lutego 2020r., I ACa 739/18 (kredyt denominowany, PKO BP MIX, uchylenie bte ze względu na nieważność umowy)
 23. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z 23 czerwca 2020r., I C 3352/19 (kredyt indeksowany, d. Polbank, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)
 24. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30 czerwca 2020r, VI ACa 52/19 (kredyt denominowany, BOŚ, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy) – wyrok prawomocny i ostateczny
 25. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 29 lipca 2020r., V Ca 897/19 (kredyt denominowany, Deutsche Bank, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)

 26. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 lipca 2020r., XXV C 1060/17 (kredyt indeksowany, d. Kredyt Bank, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)
 27. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 6 sierpnia 2020r., I C 2949/17 (kredyt indeksowany, Millennium, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)
 28. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 10 sierpnia 2020r., XVI C 3339/17 (kredyt denominowany, PKO BP Własny Kąt, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)
 29. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 sierpnia 2020r., XXV C 1525/17 (kredyt indeksowany, d. GE Money Bank, ustalenie nieważności umowy)
 30. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 października 2020r., I C 1098/17 (kredyt indeksowany, d. Getin Bank, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)
 31. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 października 2020r., XXV C 148/20 (kredyt indeksowany, d. Polbank, ustalenie nieważności umowy)
 32. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu  z 30 października 2020r., XIII C 787/18 (kredyt indeksowany, d. Kredyt Bank, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)
 33. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 listopada 2020r., III C 225/19 (kredyt indeksowany, Millennium, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)
 34. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 19 listopada 2020r., I ACa 1040/19 (kredyt indeksowany, Millennium, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)

 35. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 listopada 2020r., XXIV C 591/17 (kredyt denominowany, PKO BP Własny Kąt, ustalenie nieważności umowy)
 36. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 24 listopada 2020r., XXV C 767/19 (kredyt indeksowany, d. Polbank, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)
 37. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 30 listopada 2020r., I ACa 874/19 (kredyt denominowany, PEKAO (d.BPH), przesłankowe odfrankowienie umowy)

 38. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 30 listopada 2020r., II C 513/18 (kredyt indeksowany, mBank)
 39. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 26 listopada 2019r., XVI C 3228/17 (kredyt denominowano-indeksowany, d. Nordea, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)
 40. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 18 grudnia 2020r., I C 24/18 (kredyt indeksowany, Millennium, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)
 41. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30 grudnia 2020r., VI ACa 69/20 (kredyt indeksowany, d. Polbank, sąd utrzymał wyrok sądu I instancji stwierdzający przesłankowo odfrankowienie kredytu)
 42. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 grudnia 2020r., IV C 2307/20 (kredyt indeksowany, d. Polbank, ustalenie nieważności umowy)
 43. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie  Wydział Cywilny Odwoławczy  z 8 stycznia 2021r., V Ca 2797/19 (pożyczka waloryzowana, mBank, sąd utrzymał wyrok sądu I instancji stwierdzający przesłankowo odfrankowienie kredytu) – wyrok prawomocny i ostateczny
 44. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z 8 stycznia 2021r., IC 1263/19 (kredyt indeksowany, d. Kredyt Bank, sąd przesłankowo stwierdził nieważność umowy
 45. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział Cywilny Odwoławczy z 28 stycznia 2021r., V Ca 472/20 (kredyt denominowany, PKO BP Własny Kąt, sąd utrzymał wyrok sądu I instancji stwierdzający przesłankowo nieważność umowy)