Wyroki

 

 1. wyrok Sądu Okręgowego dla Warszawy-Pragi z 2 grudnia 2016r., III C 75/16 (kredyt denominowany, d. BPH, uchylenie bte ze względu na nieważność umowy)

 2. wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 13 kwietnia 2017r., sygn. akt I C 478/16 (kredyt denominowany, d. BPH, stwierdzona nieważność umowy)

 3. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 17 stycznia 2018r., I ACa 674/17 (kredyt denominowany, d. BPH, stwierdzona nieważność umowy)

 4. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 3 kwietnia 2018r., XVI C 716/17 (kredyt denominowany, PKO BP Własny Kąt, uznanie umowy za niewykonaną)

 5. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 20 września 2018r., XVI C 768/17 (kredyt denominowany, PKO BP Własny Kąt, uznanie umowy za niewykonaną)

 6. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 19 grudnia 2018r., XXV C 2886/18 (kredyt denominowany, d. Raiffeisen Bank, stwierdzona nieważność umowy)

 7. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 14 stycznia 2019r., XXV C 1960/17 (kredyt denominowany, d. BPH, stwierdzona nieważność umowy)

 8. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 15 stycznia 2019r., VI C 1488/17 (kredyt denominowany, Deutsche Bank, stwierdzona nieważność umowy)

 9. wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z 5 czerwca 2019r., I C 397/17 (kredyt indeksowany, Millennium, odfrankowienie kredytu)

 10. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z 25 czerwca 2019r., II C 1133/17 (kredyt denominowany, PKO BP Własny Kąt, stwierdzona nieważność umowy)

 11. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 24 lipca 2019r., XVI C 2001/17 (kredyt denominowany, PKO BP Własny Kąt, przesłankowo sąd stwierdził umowę za niewykonaną)

 12. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 sierpnia 2019r., XXV C 738/19 (kredyt indeksowany, d. Polbank, odfrankowienie kredytu – wyrok w tym zakresie jest prawomocny)

 13. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 2 września 2019r., VI C 1079/17 (kredyt indeksowany, mBank, odfrankowienie kredytu)

 14. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 7 października 2019r., XXV C 2910/18 (kredyt indeksowany, d. Polbank, odfrankowienie kredytu)

 15. wyrok Sądu Najwyższego z 29.10.2019r., IV CSK 309/18 (kredyt denominowany, d. BPH,  Sąd uznał kredyt za złotowy i nakazał jego „odfrankowienie” z zachowanie  stopy LIBOR);

 16. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 5 listopada 2019r., XVI C 2320/16 (kredyt denominowano-indeksowany, d. Nordea, odfrankowienie kredytu)

 17. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 7 listopada 2019r., I C 1240/17 (pożyczka indeksowana, mBank, odfrankowienie pożyczki)

 18. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Wydziału Cywilnego-Odwoławczego z 20 listopada 2019r., V Ca 1979/18 (kredyt denominowany, PKO BP Własny Kąt, utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji uznający umowę za niewykonaną);

 19. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27 listopada 2019r. VI ACa 248/19   (kredyt denominowany, d. Raiffeisen Bank, Sąd uznał kredyt za złotowy pozbawiony mechanizmu waloryzacji) – wyrok prawomocny i ostateczny;

 20. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 9 grudnia 2019r., XXV C 268/19 (kredyt indeksowany, d. Polbank, stwierdzona nieważność umowy)

 21. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 28 lutego 2020r., XVI C 1896/17 (kredyt denominowano-indeksowany, d. Nordea, stwierdzona nieważność umowy)

 22. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 28 lutego 2020r., I ACa 739/18 (kredyt denominowany, PKO BP MIX, uchylenie bte ze względu na nieważność umowy)

 23. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z 23 czerwca 2020r., I C 3352/19 (kredyt indeksowany, d. Polbank, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)

 24. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30 czerwca 2020r, VI ACa 52/19 (kredyt denominowany, BOŚ, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy) – wyrok prawomocny i ostateczny

 25. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 29 lipca 2020r., V Ca 897/19 (kredyt denominowany, Deutsche Bank, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy) – wyrok prawomocny i ostaeczny

 26. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 lipca 2020r., XXV C 1060/17 (kredyt indeksowany, d. Kredyt Bank, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)

 27. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 6 sierpnia 2020r., I C 2949/17 (kredyt indeksowany, Millennium, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)

 28. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 10 sierpnia 2020r., XVI C 3339/17 (kredyt denominowany, PKO BP Własny Kąt, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)

 29. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 sierpnia 2020r., XXV C 1525/17 (kredyt indeksowany, d. GE Money Bank, ustalenie nieważności umowy)

 30. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 października 2020r., I C 1098/17 (kredyt indeksowany, d. Getin Bank, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)

 31. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 października 2020r., XXV C 148/20 (kredyt indeksowany, d. Polbank, ustalenie nieważności umowy)

 32. wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu  z 30 października 2020r., XIII C 787/18 (kredyt indeksowany, d. Kredyt Bank, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)

 33. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 listopada 2020r., III C 225/19 (kredyt indeksowany, Millennium, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)

 34. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 19 listopada 2020r., I ACa 1040/19 (kredyt indeksowany, Millennium, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)

 35. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 listopada 2020r., XXIV C 591/17 (kredyt denominowany, PKO BP Własny Kąt, ustalenie nieważności umowy)

 36. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 24 listopada 2020r., XXV C 767/19 (kredyt indeksowany, d. Polbank, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)

 37. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 30 listopada 2020r., I ACa 874/19 (kredyt denominowany, PEKAO (d.BPH), przesłankowe odfrankowienie umowy)

 38. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 30 listopada 2020r., II C 513/18 (kredyt indeksowany, mBank)

 39. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 26 listopada 2019r., XVI C 3228/17 (kredyt denominowano-indeksowany, d. Nordea, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)

 40. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 18 grudnia 2020r., I C 24/18 (kredyt indeksowany, Millennium, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)

 41. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30 grudnia 2020r., VI ACa 69/20 (kredyt indeksowany, d. Polbank, sąd utrzymał wyrok sądu I instancji stwierdzający przesłankowo odfrankowienie kredytu)

 42. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 grudnia 2020r., IV C 2307/20 (kredyt indeksowany, d. Polbank, ustalenie nieważności umowy)

 43. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie  Wydział Cywilny Odwoławczy  z 8 stycznia 2021r., V Ca 2797/19 (pożyczka waloryzowana, mBank, sąd utrzymał wyrok sądu I instancji stwierdzający przesłankowo odfrankowienie kredytu) – wyrok prawomocny i ostateczny

 44. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z 8 stycznia 2021r., IC 1263/19 (kredyt indeksowany, d. Kredyt Bank, sąd przesłankowo stwierdził nieważność umowy)

 45. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 stycznia 2021r., XXIV C 2760/20 (kredyt indeksowany, d. Polbank, ustalenie nieważności umowy i zasądzenie dochodzonych kwot).


 46. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział Cywilny Odwoławczy z 28 stycznia 2021r., V Ca 472/20 (kredyt denominowany, PKO BP Własny Kąt, sąd utrzymał wyrok sądu I instancji stwierdzający przesłankowo nieważność umowy)


 47. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z 9 lutego 2021r., II C 1813/17 (kredyt indeksowany, d. Polbank, sąd przesłankowo uznał umowę za pozbawioną mechanizmu indeksacji)


 48. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 13 kwietnia 2021r., I C 2516/18 (kredyt denominowano-indeksowany, d. Nordea, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy)


 49. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 19 kwietnia 2021r., II C 1025/18 (kredyt indeksowany, mBank, ustalenie nieważności umowy i zasądzenie dochodzonych kwot)


 50. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 26 kwietnia 2021r., II C 271/18 (kredyt indeksowany, mBank, ustalenie nieważności umowy)


 51. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 kwietnia 2021r., XXV C 2506/18 (kredyt indeksowany, d. Kredytbank, ustalenie nieważności umowy)


 52. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 11 maja 2021r., I C 592/18 (kredyt indeksowany, mBank, ustalenie nieważności umowy i zasądzenie dochodzonych kwot)

 53. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 maja 2021r., III C 1336/16 (kredyt denominowany, Pekao Bank Hipoteczny, ustalenie nieważności umowy i zasądzenie dochodzonych kwot)

 54. wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 17 maja 2021r., I C 758/20 (kredyt denominowany, BOŚ, ustalenie nieważności umowy i zasądzenie dochodzonych kwot)

 55. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 1 czerwca 2021r., XVI C 1960/17 (kredyt denominowany, Norda, stwierdzona przesłankowo nieważność umowy i zasądzenie dochodzonych kwot)


 56. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 7 czerwca 2021r., II C 423/18 (kredyt indeksowany, mBank, ustalenie nieważności umowy)

 57. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 9 czerwca 2021r., XXIV C 2538/20 (kredyt indeksowany, Getin Noble Bank (Metrobank), ustalenie nieważności umowy)

 58. wyrok Sądu Okręgowego dla Warszawy-Pragi z 11 czerwca 2021r., II C 489/20 (kredyt indeksowany, d. GE Money, ustalenie nieważności umowy i zasądzenie dochodzonych kwot)

 59. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 12.06.2021r. XXIV C 2356/20: ustalenie nieważności umowy Polbank i zasądzenie dochodzonych kwot.


 60. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 15.06.2021r. III C 2947/20: ustalenie nieważności umowy Getin Bank (Dombank) i zasądzenie dochodzonych kwot

 61. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 16.06.2021r. XXIV C 262/19: przesłankowe potwierdzenie nieważności  umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot

 62. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z  25.06.2021r. III C 3657/20  : ustalenie nieważności umowy Getin Bank (Dombank) i zasądzenie dochodzonych kwot

 63. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 30.06.2021r. XXVIII C 2373/21: ustalenie nieważności  umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot

 64. wyrok Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z 30.06.2021r. I C 2097/17 : przesłankowe potwierdzenie nieważności  umowy GE Money i zasądzenie dochodzonych kwot

 65. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 02.07.2021r. XVI C 3479/17: przesłankowe potwierdzenie nieważności  umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot

 66. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 02.07.2021r. XVI C 4127/17: przesłankowe potwierdzenie nieważności  umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot

 67. wyrok Sądu Najwyższego z 02.06.2021r. I CSKP 55/21: uchylenie niekorzystnego dla kredytobiorców wyroku sądu apelacyjnego wydanego w sprawie d. BPH (obecnie Bank Polska Kasa Opieki S.A.) i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania


 68. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 05.07.2021r. I C 3014/17: przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy Millennium i zasądzenie dochodzonych kwot

 69. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli z 07.07.2021r. I C 433/20: przesłankowe potwierdzenie nieważności  umowy d. Fortis Bank i zasądzenie dochodzonych kwot


 70. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 27.07.2021r. I C 3043/20: ustalenie nieważności  umowy Millennium


 71. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 02.08.2021r. I C 2412/17: przesłankowe odfrankowienie umowy i zasądzenie dochodzonych kwot

 72. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 03.08.2021r. I C 4587/19: przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy Millennium i zasądzenie dochodzonych kwot


 73. wyrok Sądu Rejonowego w Katowicach z 03.08.2021r. I C 2074/19: przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy ING Bank Śląski i zasądzenie dochodzonych kwot

 74. wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z 05.08.2021r. I C 600/20: przesłankowe potwierdzenie nieważności  umowy mBank (aneks waloryzujący) i zasądzenie dochodzonych kwot


 75. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 17.08.2021r. XXVIII C 2649/21: ustalenie nieważności  umowy BPH (denominowany) i zasądzenie dochodzonych kwot


 76. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli z 03.09.2021r. I C 698/19: przesłankowe potwierdzenie nieważności  umowy Getin Bank i zasądzenie dochodzonych kwot

 77. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 09.09.2021r. XXVIII C 1806/21: ustalenie nieważności  umowy d. Nordea Bank i zasądzenie dochodzonych kwot


 78. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 10.09.2021r. XXVIII C 77/21: ustalenie nieważności  umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot


 79. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 16.09.2021r. XXVIII C 6856/21: ustalenie nieważności  umowy d. Kredytbank Ekstralokum i zasądzenie dochodzonych kwot


 80. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 16.09.2021r. XXIV C 772/17: ustalenie nieważności  umowy d. Nordea Bank i zasądzenie dochodzonych kwot


 81. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza z 17.09.2021 II C 1917/20: ustalenie braku mocy wiążącej klauzul indeksacyjnych („odfrankowienie”) umowy d. Kredytbank Ekstralokum i zasądzenie dochodzonych kwot


 82. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29.09.2021r. I ACa 12/21: oddalenie apelacji banku od wyroku oddalającego roszczenie banku – ze względu na nieważność umowy z Getin Noble Bank,

 83. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11.10.2021r. XXIV C 469/17: zasądzenie dochodzonej kwoty ze względu na nieważność umowy z Millennium Bank

 84. wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z 13.10.2021r. I C 1556/20: ustalenie braku mocy wiążącej klauzul indeksacyjnych („odfrankowienie”) umowy d. Getin Bank (Dombank)

 85. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13.10.2021r. XXIV C 2754/20: zasądzenie dochodzonej kwoty ze względu na nieważność umowy z d. Kredyt Bank

 86. wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z 18.10.2021r. II C 1772/20: ustalenie nieważności  umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot

 87. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 19.10.2021r. XXVIII C 1100/21: ustalenie nieważności  umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot

 88. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 20.10.2021r. I C 1289/20: zasądzenie dochodzonej kwoty ze względu na nieważność umowy PKO BP Własny Kąt,

 89. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli z 21.10.2021r. I C 1261/19: przesłankowe potwierdzenie nieważności  umowy Getin Bank i zasądzenie dochodzonych kwot

 90. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli z 26.10.2021r. I C 2840/19: przesłankowe potwierdzenie nieważności  umowy Getin Bank i zasądzenie dochodzonych kwot

 91. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27.10.2021r. I ACa 592/21: oddalenie apelacji banku od wyroku ustalającego nieważność umów z Getin Noble Bank,

 92. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Woli z 29.10.2021r. I C 2014/19: przesłankowe potwierdzenie nieważności  umowy Reiffeisen Bank i zasądzenie dochodzonych kwot,

 93. wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z 29.10.2021r. I C 103/21: ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt

 94. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 04.11.2021r. XXVIII C 1725/21: ustalenie nieważności  umowy Millennium Bank i zasądzenie dochodzonych kwot

 95. wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 04.11.2021r. I C 2012/19: ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot,

 96. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 05.11.2021r. I ACa 278/21: oddalenie apelacji banku od wyroku ustalającego nieważność umowy z d. Polbankiem

 97. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia z 08.11.2021r. VI C 3475/19: przesłankowe potwierdzenie nieważności  umowy Deutsche Bank i zasądzenie dochodzonych kwot,

 98. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 16.11.2021r. sygn. XXVIII C 2969/21: przesłankowe potwierdzenie nieważności  umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot;

 99.  wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 19.11.2021r., sygn. I C 298/19: przesłankowe potwierdzenie nieważności  umowy mBank i oddalenie powództwa banku;

 100. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26.11.2021r. I ACa 658/21: oddalenie apelacji banku od wyroku sądu I instancji oddalającego powództwo banku  w sprawie umowy o kredyt denominowany z d. BPH (przejętej przez PEKAO). Sąd Apelacyjny stwierdził nieważność umowy. Wyrok jest prawomocny i ostateczny,


 101. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 29.11.2021r. I ACa 57/21: oddalenie apelacji banku od wyroku ustalającego „odfrankowienie” umowy d. GE Money Bank,


 102. wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 29.11.2021r. I C 283/21: ustalenie nieważności umowy o kredyt denominowany z d. BPH (przejętej przez PEKAO) i zasądzenie dochodzonych kwot,

 103. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 08.12.2021r. I C 2499/17: ustalenie nieważności umowy d. GE Money i zasądzenie dochodzonych kwot,


 104. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13.12.2021r. I ACa 92/21: zmiana wyroku sądu I instancji poprzez ustalenie w sentencji wyroku nieważności umowy Millennium Bank; oddalenie apelacji banku od wyroku sądu I instancji zasądzającego dochodzone kwoty ze względu na nieważność umowy,


 105. wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 14.12.2021r., sygn. I C 846/19: ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot,


 106. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 16.12.2021r. XXVIII C 1060/21: ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot,


 107. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20.12.2021r. VI ACa 562/21: oddalenie apelacji banku od wyroku ustalającego nieważność umowy d. Kredyt Bank,


 108. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 20.12.2021r. XXIV C 1068/17: ustalenie nieważności umowy d. Nordea Bank i zasądzenie dochodzonych kwot,


 109. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21.12.2021r. VI ACa 427/17: oddalenie apelacji banku od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z 02.12.2016r. III C 75/16 uchylającego bankowy tytuł egzekucyjny. Sąd Apelacyjny zgodził się z Sądem Okręgowym i przesłankowo potwierdził nieważność umowy d. BPH (przejętego przez PEKAO S.A.),


 110. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21.12.2021r. I ACa 615/21: oddalenie apelacji banku od wyroku sądu I instancji. Przesłankowe potwierdzenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt,


 111. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 29.12.2021r. XXVIII C 2374/21: ustalenie nieważności umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot


 112. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 04.01.2022r. VI ACa 1011/19: zmiana niekorzystnego wyroku, stwierdzenie przesłankowe nieważności d. Fortis i zasądzenie dochodzonych kwot,

 113. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 05.01.2022r. XXV C 1827/19: ustalenie nieważności umowy PEKAO Bank Hipoteczny S.A. i zasądzenie dochodzonych kwot,


 114. wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku  z 10.01.2022r. XV C 816/18: ustalenie nieważności umowy d. GE Money i zasądzenie dochodzonych kwot,


 115. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13.01.2022r. I ACa 648/21: oddalenie apelacji banku od wyroku sądu I instancji ustalającego nieważność umowy d. Polbank i zasądzenie dochodzonych kwot,


 116. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 18.01.2022r. XXVIII C 5459/21: ustalenie nieważności umowy d. Kredyt Bank i zasądzenie dochodzonych kwot,


 117. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 20.01.2022r. XVI C 3279/17: przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot


 118. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25.01.2022r. IV C 396/21: ustalenie nieważności umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot,


 119. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25.01.2022r. XXVIII C 4448/21: ustalenie nieważności umowy d. Polbanku i zasądzenie dochodzonych kwot,


 120. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 25.01.2022r. I ACa 732/21: oddalenie apelacji banku od wyroku sądu I instancji ustalającego nieważność umowy d. Getin  i zasądzającego dochodzone kwoty,


 121. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 28.01.2022r. I C 3748/20: przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot


 122. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Wydziału Odwoławczego z 31.01.2022r. V Ca 603/18: przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy d. Fortis i zasądzenie dochodzonych kwot,


 123. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 03.02.2022r. XXIV C 1506/19 : ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot,


 124. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 08.02.2022r. I C 2890/20 : ustalenie nieważności umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot,


 125. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14.02.2022r. V ACa 231/21: oddalenie apelacji banku od wyroku sądu I instancji ustalającego nieważność umowy d. Polbank  i zasądzającego dochodzone kwoty,


 126. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15.02.2022r. I ACa 705/21: oddalenie apelacji banku od wyroku sądu I instancji ustalającego nieważność umowy Millennium,


 127. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 16.02.2022 XXVIII C 3565/21: przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy Nordea i zasądzenie dochodzonych kwot,


 128. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 16.02.2022r. XVI C 1616/19: przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy Nordea i zasądzenie dochodzonych kwot,


 129. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 21.02.2022r. I C 2614/19: przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot,


 130. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 22.02.2022r. VI C 1499/21: ustalenie nieważności umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot,


 131. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 24 lutego 2022 r. Sygn. akt I ACa 125/21: ustalenie nieważności umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot,


 132. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 28.02.2022r. XXVIII C 61/21: przesłankowe stwierdzenie nieważności umowy d. Fortis i zasądzenie dochodzonych kwot,


 133. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28.02.2022r. I ACa 460/19: zmiana niekorzystnego wyroku, stwierdzenie przesłankowe nieważności  mBank i zasądzenie dochodzonych kwot,


 134. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 01.03.2022r. XXVIII C 13775/21: ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot,


 135. wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z 01.03.2022 III C 353/21: ustalenie nieważności umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot,


 136. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 02.03.2022r. XXV C 3007/19: ustalenie nieważności umowy Kredytbank i zasądzenie dochodzonych kwot,


 137. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 03.03.2022r. XXVIII C 933/21: ustalenie nieważności umowy Nordea i zasądzenie dochodzonych kwot,


 138. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 04.03.2022r. V ACa 566/21: oddalenie apelacji mBank od niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 21.05.2021r.  II C 423/18 (ustalenie nieważności umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot),


 139. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 04.03.2022r. I C 411/21 : ustalenie nieważności umowy d. Polbank i zasądzenie dochodzonych kwot,


 140. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 09.03.2022r. I ACa 992/21: oddalenie apelacji mBank od niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z 11.05.2021r.  I C 592/18  (ustalenie nieważności umowy mBank i zasądzenie dochodzonych kwot),


 141. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 14.03.2022r. I ACa 650/19: zmiana niekorzystnego wyroku, ustalenie nieważności  mBank i zasądzenie dochodzonych kwot,


 142. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 15.03.2022r. XXVIII C 208/21: ustalenie nieważności umowy Getin (Dombank) i zasądzenie dochodzonych kwot,


 143. wyrok Sądu Okręgowego w Łomży z 15.03.2022r. I C 473/21: ustalenie nieważności umowy Millennium i zasądzenie dochodzonych kwot,

 144. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 15.03.2022r.II C 2946/20: ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot,


 145. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 15.03.2022r. I C 4285/18 (SSR Małgorzata Smulewicz): zasądzenie dochodzonych kwot, przesłankowe stwierdzenie nieważności  umowy mBank,

 146. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 18.03.2022r. I C 1518/20 (As. SR Karolina Dołęgowska): zasądzenie dochodzonych kwot, przesłankowe stwierdzenie nieważności  umowy Nordea,


 147. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 22.03.2022r. II C 3434/20 ( SSR del. Anna Kiełek): ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot,


 148. wyrok Sądu Okręgowego-Wydziału Odwoławczego w Warszawie z 22.03.2022r. V Ca 496/20 ( SSO Magdalena Majewska): oddalenie apelacji banku, utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji stwierdzającego przesłankowe „odfrankowienie” umowy Nordea i zasądzającego dochodzone kwoty – wyrok prawomocny,


 149. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22.03.2022r. VI ACa 1051/20 (SSA Krzysztof Tucharz): oddalenie apelacji Raiffeisen Bank International od niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 20.10.2020r.  XXV C 148/20 stwierdzającego nieważność umowy Polbank i zasądzającego dochodzone kwoty – wyrok prawomocny,


 150. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 24.03.2022r. II C 2953/20 ( SSR del. Anna Kiełek): ustalenie nieważności umowy Polbank i zasądzenie dochodzonych kwot,


 151. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 24.03.2022r. XXVIII C 19256/21  ( SSR del. Maciej Wójcicki): ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot,


 152. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 24.03.2022r. XXVIII C 504/21  ( SSR del. Agnieszka Kossowska) : ustalenie nieważności umowy Polbank i zasądzenie dochodzonych kwot,


 153. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24.03.2022r. V Aca 487/21 (SSA Alicja Fronczyk): oddalenie apelacji mBank od niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 19.04.2021r. II C 1025/18 stwierdzającego nieważność umowy mBank i zasądzającego dochodzone kwoty – wyrok prawomocny,


 154. wyrok Sądu Okręgowego-Wydziału Odwoławczego w Warszawie z 25.03.2022r. XXVII Ca 987/21 ( SSO Maksymilian Wesołowski): oddalenie apelacji banku, utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji stwierdzającego przesłankowe nieważność umowy Nordea i zasądzającego dochodzone kwoty – wyrok prawomocny,


 155. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25.03.2022r. XXVIII C 915/21 (SSO Katarzyna Dawid-Birska ): ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot,


 156. wyrok Sądu Okręgowego-Wydziału Odwoławczego w Warszawie z 30.03.2022r. V Ca 2891/19 ( SSO Bożena Miśkowiec): uwzględnienie apelacji od niekorzystnego wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa (SSR A. Puź) z 16.07.2019r. XVI C 1925/17 i zasądzenie dochodzonych kwot ze względu na nieważność umowy PKO BP Własny Kąt – wyrok prawomocny,


 157. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31.03.2022r. VI ACa 265/20 ( SSA Jolanta Pyźlak): uwzględnienie apelacji od niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Anna Ogińska-Łągiewka) z 15.01.2020r. XXV C 1203/18 i zasądzenie dochodzonych kwot ze względu na nieważność umowy Fortis – wyrok prawomocny,


 158. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.04.2022r. V ACa 538/19 (SSA Paulina Asłanowicz ): uwzględnienie apelacji od niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Eliza Kurkowska) z 03.06.2019r. II C 890/17 i zasądzenie dochodzonych kwot ze względu na nieważność umowy mBank – wyrok prawomocny,

 159. wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z 25.04.2022r. I C 847/21 (SSO Adam Bojko ): ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot,

 160. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26.04.2022r. I ACa 804/21 (SSA Agnieszka Wachowicz-Mazur): oddalenie apelacji Getin Noble Bank od  wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 25.06.2021r. III C 3657/20 stwierdzającego nieważność umowy Getin Dombank i zasądzającego dochodzone kwoty – wyrok prawomocny,

 161. wyrok Sądu Okręgowego-Wydziału Odwoławczego w Warszawie z 06.05.2022r. V Ca 2596/21 (SSO Bogusława Jarmołowicz-Łochańska): oddalenie apelacji PKO BP od  wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 02.07.2021r. XVI C 4127/17 przesłankowo stwierdzającego nieważność umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzającego dochodzone kwoty – wyrok prawomocny,

 162. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 06.05.2022r. XXVIII C 1295/21 (SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak ): ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot,


 163. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 09.05.2022r. XXVIII C 11926/21 (SSR del. Joanna Dalba-Sobczyńska ): ustalenie nieważności umowy PKO BP Własny Kąt i zasądzenie dochodzonych kwot,

 164. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 10.05.2022r. XXVIII C 4449/21 (SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak ): ustalenie nieważności umowy Deutsche Bank i zasądzenie dochodzonych kwot,

 165. wyrok Sądu Okręgowego-Wydziału Odwoławczego w Warszawie z 10.05.2022r. V Ca 546/19 ( SSO Bożena Miśkowiec): uwzględnienie apelacji od niekorzystnego wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa (SSR A. Puź) z 30.10.2018r. XVI C 3125/17 i zasądzenie dochodzonych kwot ze względu na nieważność umowy PKO BP Własny Kąt – wyrok prawomocny,

 166. wyrok Sądu Najwyższego z 20.05.2022r. II CSKP 713/22 (ref. SSN A. Piotrowska): uchylenie niekorzystnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22.10.2019 VI ACa 460/19 (SSA P. Feliga) w sprawie umowy d. Fortis Bank i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania