Windykacja wierzytelności

Zakres usług Kancelarii obejmuje w szczególności:

  • podejmowanie działań zmierzających do wyegzekwowania długów na etapie przedsądowym,
  • sporządzanie pozwów o zapłatę oraz reprezentację w postępowaniach sądowych o zapłatę należności,
  • reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych.