Prawo kontraktów handlowych

Zakres usług Kancelarii obejmuje w szczególności:

  • wsparcie przy sporządzaniu i negocjowaniu warunków kontraktów handlowych oraz innych umów z zakresu obrotu gospodarczego,
  • opiniowanie projektów umów przedstawionych przez potencjalnego kontrahenta,
  • pomoc przy negocjowaniu zapisów umownych,
  • reprezentację w sporach (przedprocesowych i sądowych) z nierzetelnymi kontrahentami