Prawo spółek

Zakres usług Kancelarii obejmuje w szczególności:

  • pomoc i doradztwo przy zakładaniu, likwidacji, przekształcaniu, łączeniu i dzieleniu spółek prawa handlowego oraz spółek cywilnych,
  • sporządzanie i opiniowanie projektów uchwał wspólników i organów spółek,
  • sporządzanie i opiniowanie regulaminów organów spółek.