Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń p-ko bankom

Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń p-ko bankom.

Kancelaria oferuje pomoc w przerwaniu biegu przedawnienia roszczeń p-ko bankom o zwrot bezpodstawnie uzyskanych od nich przez banki świadczeń pieniężnych. W ramach oferty Kancelaria świadczy usługi polegające na:
– wyliczeniu roszczeń pieniężnych,
– sporządzeniu wniosku do sądu o tzw. zawezwanie do próby ugodowej,
– reprezentację Klienta w postępowaniu sądowym.

Ofertę tę w szczególności adresujemy do kredytobiorców, którzy nie planują w najbliższym czasie skierowania pozwu p-ko bankowi.