Pozwy o unieważnienie/odfrankowienie umów

Postępowania sądowe o unieważnienie/”odfrankowienie” umów o kredyty i pożyczki powiązane z walutą CHF/JPY/EUR

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie w reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych skierowanych p-ko bankom mającym na celu:

– stwierdzenie nieważności umów, względnie stwierdzenie ich niewykonania albo pozbawienia umów tzw. klauzul indeksacyjnych (waloryzacyjnych) a w rezultacie uwolnienie kredytobiorców od ryzyka kursowego,

– odzyskanie bezpodstawnie uzyskanych przez bank świadczeń pieniężnych.