Pozwy o pozbawienie wykonalności BTE

Pozwy o pozbawienie wykonalności BTE i zapłatę odszkodowania przez banki.

Kancelaria oferuje pomoc prawną osobom, wobec których Bank wydał już bankowy tytuł egzekucyjny i wszczął egzekucję komorniczą. Pomoc ukierunkowana jest na:
– natychmiastowe wstrzymanie egzekucji,
– uchylenie przez sąd bankowego tytułu egzekucyjnego i umorzenie egzekucji,
– odzyskanie wyegzekwowanych świadczeń pieniężnych,
– naprawę przez bank szkód (wyrządzonych poprzez wszczęcie bezprawnej egzekucji) poprzez zapłatę adekwatnego odszkodowania i zadośćuczynienia.