Dlaczego warto nam zaufać?

 • Doświadczenie. Jako jedni z pierwszych na rynku podjęliśmy się problematyki dotyczącej kredytów „we frankach”.
 • Autorska (skuteczna) argumentacja. Nie ograniczamy się do powielania znanych już argumentów, na których opiera się znacząca część spraw. W celu zmaksymalizowania prawdopodobieństwa wygranej opracowaliśmy szereg własnych argumentów. Opierając się na autorskich koncepcjach doprowadziliśmy do wydania pierwszego w Polsce prawomocnego wyroku sądu apelacyjnego, w którym stwierdzono nieważność całej umowy kredytu denominowanego  w walucie CHF (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia z 17 stycznia 2018r., I ACa 674/17 ), a także pierwszych w Polsce prawomocnych wyroków uznających tzw. kredyty denominowane w walucie CHF za kredyty w walucie polskiej oraz przełomowego wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29.10.2019r. w sprawie IV CSK 309/18. Doprowadziliśmy również do wydania pierwszego prawomocnego wyroku sprawie kredytu indeksowanego stwierdzającego nieważność umowy ze względu na jej sprzeczność z prawem bankowym i zasadą nominalizmu (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi  z dnia 19.11.2020r. sygn. I ACa 1040/19).
 • Rzetelność. Analizując powierzoną nam sprawę traktujemy ją indywidualnie i badamy bardzo szczegółowo wszelkie potencjalne „za” i „przeciw”. Skrupulatnie analizujemy stan prawny. Jako pierwsi dostrzegliśmy i zwróciliśmy uwagę na błędne tłumaczenie dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich oraz jej błędne wdrożenie do polskiego prawodawstwa,
 • Optymalna strategia procesowa. Kilkuletnie doświadczenie w sporach dotyczących „kredytów we frankach” pozwoliło nam na wypracowanie optymalnej dla Klienta strategii działania.
 • Osobista reprezentacja Klienta na rozprawie. Zdajemy sobie sprawę, że dla większości naszych Klientów sprawa  dot. „kredytu we frankach” jest sprawą życiową. Standardem jest osobista reprezentacja Klienta na rozprawie przez jego głównego pełnomocnika.
 •  Skuteczność. Posiadamy na koncie szereg wygranych spraw. Przykładowe korzystne wyroki: 
  • wyrok Sądu Najwyższego z 29 października 2019r., IV CSK 309/18 (k. denominowany – d. BPH,  Sąd Najwyższy uznał kredyt denominowany za kredyt złotowy i nakazał jego „odfrankowienie” );
  • wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27 listopada 2019r., VI Aca 248/19  (k. denominowany – d. Raiffeisen Bank, SA uznał kredyt denominowany za kredyt złotowy pozbawiony mechanizmu waloryzacji);
  • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Wydziału Cywilnego-Odwoławczego z 20 listopada 2019r., V Ca 1979/18 (k. denominowany – PKO BP Własny Kąt, sąd odwoławczy utrzymał wyrok sądu I instancji uznający umowę za niewykonaną);
  • wyrok Sądu Okręgowego dla Warszawy-Pragi z 2 grudnia 2016r., III C 75/16 (k. denominowany – d. BPH, stwierdzona nieważność umowy)
  • wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 13 kwietnia 2017r., sygn. akt I C 478/16 (k. denominowany – d. BPH, nieważność umowy)
  • wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 17 stycznia 2018r., I ACa 674/17 (k. denominowany – d. BPH, nieważność umowy)
  • wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 3 kwietnia 2018r., XVI C 716/17 (k. denominowany – PKO BP Własny Kąt, uznanie umowy za niewykonaną – wyrok prawomocny)
  • wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 20 września 2018r., XVI C 768/17 (k. denominowany – PKO BP Własny Kąt, uznanie umowy za niewykonaną)
  • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 19 grudnia 2018r., XXV C 2886/18 (k. denominowany – d. Raiffeisen Bank, nieważność umowy – wyrok prawomocny)
  • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 14 stycznia 2019r., XXV C 1960/17 (k. denominowany – d. BPH, nieważność umowy)
  • wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 15 stycznia 2019r., VI C 1488/17 (k. denominowany – Deutsche Bank, nieważność umowy)
  • wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z 5 czerwca 2019r., I C 397/17 (k. indeksowany – Millennium, odfrankowienie kredytu)
  • wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z 25 czerwca 2019r., II C 1133/17 (k. denominowany – PKO BP Własny Kąt, nieważność umowy)
  • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 sierpnia 2019r., XXV C 738/19 (k. indeksowany – d. Polbank, odfrankowienie kredytu – wyrok w tym zakresie jest prawomocny)
  • wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 2 września 2019r., VI C 1079/17 (k. indeksowany – mBank, odfrankowienie kredytu)
  • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 7 października 2019r., XXV C 981/17 (k. indeksowany – d. Polbank, odfrankowienie kredytu)
  • wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 5 listopada 2019r., XVI C 2320/16 (k. indeksowany – d. Nordea, odfrankowienie kredytu)
  • wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 7 listopada 2019r., I C 1240/17 (k. indeksowany – mBank, odfrankowienie kredytu)
  • wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 9 grudnia 2019r., XXV C 268/19 (k. indeksowany – d. Polbank, nieważność umowy)

             Posiadamy również na koncie szereg prawomocnych wyroków w sprawach o UNWW.