Zasady wynagradzania

Oferta dla Klientów zainteresowanych prowadzeniem sprawy w trybie indywidualnym.

W zależności od wyboru Klienta proponujemy dwa warianty wynagrodzenia:

I wariant:  wynagrodzenie ryczałtowe (z góry uzgodniona stawka honorarium płatna za świadczone usługi),

II wariant: wynagrodzenie mieszane, składające się z:
1) wynagrodzenie ryczałtowego (niższego niż w przypadku I wariantu),
2) premii za sukces, płatnej w przypadku stwierdzenia prawomocnym i ostatecznym wyrokiem, że umowa kredytu jest nieważna, nie została wykonana, albo że nie było od początku podstaw do uzależnienia wysokości należności kredytowych od kursu waluty obcej, składającej się z:
– zasądzonych i wyegzekwowanych od banku kosztów zastępstwa procesowego,
– uzgodnionego % wypłaconej przez bank kwoty kredytu.

Aktualna oferta do pobrania.

Oferta dla grup Klientów.

Kancelaria ma do zaproponowania specjalną ofertę dla grup kredytobiorców (minimum 10-os.) posiadających takie same umowy (na takich samych warunkach, nie licząc indywidualnych postanowień dot. kwoty kredytu, wysokości oprocentowania itp.) w tym samym banku.

Ze względu na potencjalną możliwość złożenia pozwu p-ko bankowi w imieniu takiej grupy kredytobiorców w ramach tzw. współuczestnictwa formalnego, a tym samym prowadzenia sprawy z mniejszym nakładem pracy i czasu, Kancelaria stosuje atrakcyjniejsze cenowo warunki poprowadzenia sprawy

Największymi podobieństwami wykazują się umowy zawierane z d. Polbankiem, Millennium, mBank, Getin Noble Bank, PKO BP, Nordea, Raiffeisen Bank. Stąd oferta może być szczególnie interesująca dla osób posiadających umowy zawarte z tymi bankami.