Zasady wynagradzania

Oferta dla Klientów zainteresowanych prowadzeniem sprawy w trybie indywidualnym.

W zależności od wyboru Klienta proponujemy dwa warianty wynagrodzenia:

I wariant:  wynagrodzenie ryczałtowe (z góry uzgodniona stawka honorarium płatna za świadczone usługi),

II wariant: wynagrodzenie mieszane, składające się z:
1) wynagrodzenie ryczałtowego (niższego niż w przypadku I wariantu),
2) premii za sukces, płatnej w przypadku stwierdzenia prawomocnym i ostatecznym wyrokiem, że umowa kredytu jest nieważna, nie została wykonana, albo że nie było od początku podstaw do uzależnienia wysokości należności kredytowych od kursu waluty obcej, składającej się z:
– jednokrotności zasądzonych i wyegzekwowanych od banku kosztów zastępstwa procesowego,
– 5% wypłaconej przez bank kwoty kredytu,  nie więcej niż 30 000 zł brutto.

Aktualna oferta do pobrania.

Oferta dla grup Klientów.

Kancelaria ma do zaproponowania specjalną ofertę dla grup kredytobiorców (minimum 10-os.) posiadających takie same umowy (na takich samych warunkach, nie licząc indywidualnych postanowień dot. kwoty kredytu, wysokości oprocentowania itp.) w tym samym banku.

Ze względu na potencjalną możliwość złożenia pozwu p-ko bankowi w imieniu takiej grupy kredytobiorców w ramach tzw. współuczestnictwa formalnego, a tym samym prowadzenia sprawy z mniejszym nakładem pracy i czasu, Kancelaria stosuje atrakcyjniejsze cenowo warunki poprowadzenia sprawy

Największymi podobieństwami wykazują się umowy zawierane z d. Polbankiem, Millennium, mBank, Getin Noble Bank, PKO BP, Nordea, Raiffeisen Bank. Stąd oferta może być szczególnie interesująca dla osób posiadających umowy zawarte z tymi bankami.