Wyroki

 

 1. wyrok Sądu Okręgowego dla Warszawy-Pragi z 2 grudnia 2016r., III C 75/16 (kredyt denominowany, d. BPH, uchylenie bte ze względu na nieważność umowy)
 2. wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 13 kwietnia 2017r., sygn. akt I C 478/16 (kredyt denominowany, d. BPH, stwierdzona nieważność umowy)
 3. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 17 stycznia 2018r., I ACa 674/17 (kredyt denominowany, d. BPH, stwierdzona nieważność umowy)
 4. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 3 kwietnia 2018r., XVI C 716/17 (kredyt denominowany, PKO BP Własny Kąt, uznanie umowy za niewykonaną)
 5. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 20 września 2018r., XVI C 768/17 (kredyt denominowany, PKO BP Własny Kąt, uznanie umowy za niewykonaną)
 6. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 19 grudnia 2018r., XXV C 2886/18 (kredyt denominowany, d. Raiffeisen Bank, stwierdzona nieważność umowy)
 7. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 14 stycznia 2019r., XXV C 1960/17 (kredyt denominowany, d. BPH, stwierdzona nieważność umowy)
 8. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 15 stycznia 2019r., VI C 1488/17 (kredyt denominowany, Deutsche Bank, stwierdzona nieważność umowy)
 9. wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z 5 czerwca 2019r., I C 397/17 (kredyt indeksowany, Millennium, odfrankowienie kredytu)
 10. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z 25 czerwca 2019r., II C 1133/17 (kredyt denominowany, PKO BP Własny Kąt, stwierdzona nieważność umowy)
 11. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 sierpnia 2019r., XXV C 738/19 (kredyt indeksowany, d. Polbank, odfrankowienie kredytu – wyrok w tym zakresie jest prawomocny)
 12. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 2 września 2019r., VI C 1079/17 (kredyt indeksowany, mBank, odfrankowienie kredytu)
 13. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 7 października 2019r., XXV C 981/17 (kredyt indeksowany, d. Polbank, odfrankowienie kredytu)
 14. wyrok Sądu Najwyższego z 29.10.2019r., IV CSK 309/18 (kredyt denominowany, d. BPH,  Sąd uznał kredyt za złotowy i nakazał jego „odfrankowienie” z zachowanie  stopy LIBOR);
 15. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 5 listopada 2019r., XVI C 2320/16 (kredyt denominowano-indeksowany, d. Nordea, odfrankowienie kredytu)
 16. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 7 listopada 2019r., I C 1240/17 (pożyczka indeksowana, mBank, odfrankowienie pożyczki)
 17. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie Wydziału Cywilnego-Odwoławczego z 20 listopada 2019r., V Ca 1979/18 (kredyt denominowany, PKO BP Własny Kąt, utrzymanie w mocy wyroku sądu I instancji uznający umowę za niewykonaną);
 18. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27 listopada 2019r. VI ACa 248/19   (kredyt denominowany, d. Raiffeisen Bank, Sąd uznał kredyt za złotowy pozbawiony mechanizmu waloryzacji);
 19. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 9 grudnia 2019r., XXV C 268/19 (kredyt indeksowany, d. Polbank, stwierdzona nieważność umowy)
 20. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z 28 lutego 2020r., XVI C 1896/17 (kredyt denominowano-indeksowany, d. Nordea, stwierdzona nieważność umowy)
 21. wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 28 lutego 2020r., I ACa 739/18 (kredyt denominowany, PKO BP MIX, uchylenie bte ze względu na nieważność umowy)