Dlaczego warto nam zaufać ?

  • Doświadczenie. Jako jedni z pierwszych na rynku podjęliśmy się problematyki dotyczącej kredytów „we frankach”.
  • Autorska (skuteczna) argumentacja. Nie ograniczamy się do powielania znanych już argumentów, na których opiera się znacząca część spraw. W celu zmaksymalizowania prawdopodobieństwa wygranej opracowaliśmy szereg własnych argumentów. Opierając się na autorskich koncepcjach doprowadziliśmy do wydania pierwszego w Polsce prawomocnego wyroku sądu apelacyjnego, w którym stwierdzono nieważność całej umowy kredytu (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia z 17 stycznia 2018r., I ACa 674/17 ). Doprowadziliśmy również do wydania pierwszego w Polsce wyroku, w którym uznano nieważność umowy o kredyt denominowany ze względu na nieokreślenie w niej kwoty kredytu i jej sprzeczność z zasadą walutowości, a także uznano słuszność argumentu o ustawowym zakazie waloryzacji kredytów (wyrok Sądu Okręgowego dla Warszawy-Pragi z 2 grudnia 2016r., III C 75/16).
  • Rzetelność. Analizując powierzoną nam sprawę traktujemy ją indywidualnie i badamy bardzo szczegółowo wszelkie potencjalne „za” i „przeciw”. Skrupulatnie analizujemy stan prawny. Jako pierwsi dostrzegliśmy i zwróciliśmy uwagę na błędne tłumaczenie dyrektywy 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich oraz jej błędne wdrożenie do polskiego prawodawstwa,
  • Optymalna strategia procesowa. Kilkuletnie doświadczenie w sporach dotyczących „kredytów we frankach” pozwoliło nam na wypracowanie optymalnej dla Klienta strategii działania.
  • Osobista reprezentacja Klienta na rozprawie. Zdajemy sobie sprawę, że dla większości naszych Klientów sprawa  dot. „kredytu we frankach” jest sprawą życiową. Standardem jest osobista reprezentacja Klienta na rozprawie przez jego głównego pełnomocnika.
  •  Skuteczność. Posiadamy na koncie szereg wygranych spraw. Przykładowe korzystne wyroki:

             Posiadamy również na koncie szereg prawomocnych wyroków w sprawach o UNWW.