"Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW)"

Co kryje się pod tym pojęciem? Czytając zawiłe i niejasne postanowienia umowy kredytowej można pogubić się w prawniczej terminologii. Z każdym, kolejnym paragrafem umowy, piętrzą się pytania. Kto jest ubezpieczonym? Po co? W jakim zakresie?

Dlaczego trzeba ponosić koszty ubezpieczenia, skoro beneficjentem i tak jest bank?

Wątpliwości te są jak najbardziej uzasadnione, o czym świadczą liczne wyroki, w których sądy coraz częściej stają na stanowisku, że postanowienia dotyczące UNWW są niezgodne z prawem.

Chcesz odzyskać swoje składki UNWW?

Podejmowane przez Kancelarię działania ukierunkowane są na:
  • odzyskanie nienależnie pobranych przez bank kwot z tytułu UNWW, bądź
  • zaliczenie tych kwot na poczet zadłużenia z tytułu umowy kredytu.

Jakich dokumentów potrzebujemy?

  • umowy kredytu wraz z załącznikami (w szczególności regulaminem, o ile stanowił część umowy) oraz zawartymi do niej aneksami dotyczącymi ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (o ile takie były zawarte),
  • potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (dostępne w systemie bankowości online).

Pozew składamy przeważnie w terminie do dwóch tygodni od skompletowania dokumentów.

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zapłaconych składek
© 2017 NA BANK Orski Dąbrowska Radcy Prawni S.C.
 
+48 | 22 625 06 16    kancelaria@nabank.info