Polisolokaty


Polisy na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi to kolejna tematyka, która znajduje się w obszarze naszych działań prawnych, skierowanych przeciwko instytucjom finansowo-ubezpieczeniowym.

Podpisując umowę nie miałeś świadomości, że postanowienia umowy ograniczają Twoje ustawowe prawo do wypowiedzenia umowy? Co więcej, że w razie rezygnacji z umowy możesz zostać pozbawiony części lub nawet całości wpłaconych środków?

Zdecydowałeś się na polisolokatę i zamiast prognozowanych korzyści zostałeś obciążony dodatkowymi opłatami, np. opłatą likwidacyjną?

Pomożemy Ci odzyskać Twoje pieniądze


Nasze działania, mające na celu odzyskanie wpłaconych kwot, są przeważnie oparte na argumentach wynikających z nieważności niekorzystnych postanowień umownych lub uznaniu tych postanowień za klauzule niedozwolone (abuzywne).

Jakich dokumentów potrzebujemy?


  • umowy wraz z załącznikami (w szczególności regulaminem, o ile stanowił część umowy) oraz zawartymi do niej aneksami (o ile takie były zawarte),
  • potwierdzeń zapłaty składek (dostępne online lub na wniosek, którego wzór poniżej).
Pozew składamy przeważnie w terminie do dwóch tygodni od skompletowania dokumentów.

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zapłaconych składek

© 2017 NA BANK Orski Dąbrowska Radcy Prawni S.C.
 
+48 | 22 625 06 16    kancelaria@nabank.info